ICLON Universiteit Leiden

Het ICLON is het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden.

http://www.universiteitleiden.nl/iclon